Kulalac Laboratuvarlarında Kalite Sistemi

Kulalac Laboratuvarları, genel performansını geliştirmek ve kalite yönetimi bilimindeki gelişmelere ayak uydurmak amacıyla Kalite Yönetim Sistemini stratejik bir karar olarak benimsemiştir.
 
Kalite sistemi, Kulalac Laboratuvarları sürekli gelişim planının ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

1- Kalite Politikası:

Quality Kulalac

Kulalac Laboratuvarları, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan en son teknoloji ile yüksek kaliteli ürünler sunmayı taahhüt eder.

 

Müşterilerimize, müşteri memnuniyetini artırma çabalarımızın bir parçası olarak kalite yönetim sisteminde sürekli geliştirebilmek için yenilikçi üretim ve yönetim uygulamalarını kalite merkezimizin esas temeli olarak laboratuvarlarımızda uluslararası standartlara bağlı kalmak ve tüm çalışanların performansında üstün olma sözünü veriyoruz.

 

Ayrıca TemizlikKalkınma Mekanizması (Clean Development Mechanism) (CDM) projesi aracılığıyla nesiller boyunca topluma bir bütün olarak hizmet etmeye kararlıyız.

 

 

Kalite Hedeflerimiz:

 

 • Uluslararası standartlarda yüksek kaliteli sağlıklı ürünler üretmek.
 • Müşteri siparişlerinin zamanında teslim edilmesi.
 • Yıllık olarak enerji tasarrufu ve tasarruf yöntemleri geliştirmek.
 • Müşteri memnuniyetini artırmak.

Şirketin kalite yönetim sisteminin uygulanmasından beklenen faydaları şunlardır:

 

1) Temel gıda ürünleri yasalarına ve Şirket müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli gelişme ve geliştirme yeteneği elde etmek.

2) Çocukların sağlıklı beslenmesi ve güvenlikleri ilgilenen müşterilerin ve kurumların memnuniyetini artırma fırsatlarını yükseltmek.
3) Şirketin, ISO FSSC22000/22000/9001 standartlarına göre kalite yönetim sisteminin uygunluğunu ve uyumluluğunu gösterme yeteneği.
4) Hijyenik bir ortamda ve GMP İyi Üretim Prosedürlerine uygun ambalajlama.

Kulalac quality - Turkey

2- Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamının Tanımlanması:

Kulalac Laboratuvarları, kalite yönetim sisteminin kapsamını dış ve iç versiyonları göz önünde bulundurarak, ilgili paydaşların gereksinimlerini ve şirketin ürün ve hizmetini dikkate alarak tanımlamıştır.


Kalite yönetim sisteminin kapsamı:

 •  Bebek sütü ve çocuk devam sütü üretmek.
 •  Ürünün ambalajlanması ve depolarda saklanması.
 •  Ürünün piyasaya sürülmesi ve çocuklara ulaşması.
Kulalac Quality

3- Yönetim:

Yönetim ve Sorumluluk:

 

Kulalac yönetimi, kalite yönetim sistemi ile ilgili yönetim ve sorumluluk görevlerini yerine getirmek amacıyla olarak aşağıdaki yöntemleri uygulamıştır:


Kalite hedeflerini gözden geçirmek ve gerekli kaynakları sağlamak için idari referansların toplanması yoluyla kalite yönetim sisteminin periyodik olarak gözden geçirilmesi yoluyla kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sorumluluğunu almak.


Yönetim, kalite yönetim sistemi için kalite politikasını ve kalite hedeflerini şirketin stratejik yönü ile uyumlu bir şekilde oluşturmuştur.


Yönetim, organizasyonel süreçleri tanımladı ve bunun gösterilebileceği bir süreç haritası ve ve sürekli iyileştirme ve geliştirmeye yönelik net planlar aracılığıyla kalite yönetim sisteminin gereksinimlerine bağlı kaldı.


Etkin kalite yönetiminin ve kalite yönetim sistemi şartlarına uygunluğun öneminin tanıtılması.


Kalite yönetim sisteminin istenen sonuçlara ulaşmasını sağlamak.


Eğitim sağlayarak ve farkındalık programları uygulayarak kalite yönetim sisteminin etkinliğine katkıda bulunacak Personelleri dahil etmek, yönlendirmek ve desteklemek.


Plan önerileri sunarak ve toplantılar düzenleyerek iyileştirmeyi teşvik etmek.


Kendi sorumluluk alanlarına uygulandığında liderliklerini göstermek için diğer ilgili yönetim rollerini desteklemek.

 

Yönetim ve Müşterilere Odaklanma:

 

Kulalac yönetimi aşağıdakileri sağlayarak müşteri odaklılık konusunda liderlik ve kararlılık göstermiştir:


Geçerli yasal ve düzenleyici gereksinimlerin karşılanması ve müşteri memnuniyetine sadık kalmak, şirketin yükümlülüklerinin bir önceliğidir.


Ürünlerin kalite standartlarına uygunluğunu ve hizmet sunumunu etkileyebilecek riskleri belirleyip ele almak ve müşteri deneyimini geliştirmek ve sürdürmek için çalışmak.

 

Görevler, Sorumluluklar ve Organizasyonel Yetkiler:

 

Kululac yönetimi, görev, sorumluluk ve yetkileri tanımlarken kaliteden sorumlu çalışanlara verilen sorumluluk ve yetkilerin yerine getirmesini sağlar.
Şirket yönetimi aşağıdaki hususları dikkate alarak yetkileri ve görevleri belirler:

 • Kalite yönetim sistemi, Uluslararası Standartlarn uygun olması.
 • İstenen sonuçlara ulaşmak.
 • Kalite yönetim sisteminin performansı ve özellikle şirket yönetime geliştirme fırsatları hakkında düzenli rapor sunmak.
 • Şirket genelinde müşterilere daha fazla odaklanmasını geliştirmek.
 • Kalite yönetim sisteminde değişiklikler planlanırken ve uygulanırken kalite yönetim sisteminin bütünlüğü korunması.
 • Verilen görevler, sorumluluklar ve yetkiler şirket içinde ve organizasyon şemasına uygun olarak belirlenir.
Kulalac laboratory Quality

Laboratuvar gereksinimleri:

 

İç Laboratuvar:

 

Kulalac Firması, fabrikanın faaliyete geçtiği tarih itibariyle iç laboratuvarın faaliyete hazır olmasını sağlamayı ve standart spesifikasyonların gereklerine uygun olarak çeşitli testler yapmayı ve iç laboratuvarda mevcut tüm testleri ve sonuçlarını gerçekleştirmeyi taahhüt etmektedir Ve tüm sonuçları bu amaç için belirlenmiş arşiv dosyalarında saklanır.

 

Dış Laboratuvar:

 

Daha iyi sonuçlara elde etmek amacıyla Fabrikamızdan bağımsız olan ve ilgili resmi makamlardan yetki sertifikası olan Dış laboratuvarlarla araştırmalar yapılır.